คาราโอเกะ

ร้านอาหารและคาราโอเกะในเชียงใหม่มาสนุกกับเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทแบบเป็นส่วนตัวที่ห้องคาราโอเกะของเรา หรือต้องการโชว์สุ่มเสียงของท่านที่ห้องคาราโอเกะรวม ในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับทุกโอกาสพิเศษของท่าน

ห้องลีลาศ
ห้องคาราโอเกะ

เรามีห้องคาราโอเกะขนาดใหญ

รวมถึงห้องวีไอพี

ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 10-70 คน

ห้อง VIP2 จำนวน 10-15 ท่าน

  ค่าห้องเหมา ราคา 800.-

ช่วงเช้า (11.00-17.00)

 ช่วงบ่าย (17.00-24.00)

ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา

ห้องคาราโอเกะรวม ลูกค้าสามารถร้องและร่วมลีลาศได้ในห้องนี้

เปิดให้บริการตั้งแต่

11.00-24.00 น. ทุกวัน

ห้อง VIP3 จำนวน 25-30 ท่าน

  ค่าห้องเหมา ราคา 1,200.-

ช่วงเช้า (11.00-17.00)

ช่วงบ่าย (17.00-24.00)

ห้อง VIP1 จำนวน 15-20 ท่าน

  ค่าห้องเหมา ราคา 1,000.-

ช่วงเช้า (11.00-17.00)

 ช่วงบ่าย (17.00-24.00)

ห้องคาราโอเกะ
ห้องคาราโอเกะ
VIP1
VIP1
VIP2
VIP2
VIP3
VIP3

ติดต่อจองห้อง 086-655-2390