สวนผักเพื่อสุขภาพ

สวนผักเพื่อสุขภาพ

จุดประสงค์

1.  เพื่อดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรา
2.  ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย
3.  เพื่อคนรักสุขภาพ ได้ชมและสูดบรรยากาศที่สดชื่นในสวนผัก
4.  เพื่อให้บริโภคได้รับประทานผักสดๆปลอดสารพิษ
 
ผักสดปลอดสารพิษ สามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นร้านอาหารที่น่านั่งที่สุดในเชียงใหม่่


- ถั่วฝักยาวเขียว/แดง
- ถั่วลันเตา
- ผักสลัดครอส
- สลัดกรีนโอ๊ค/เรดโอ๊ค
- หัวใช้เท้า
- แครอท
- แตงกวา
- ผักชี
- คื่นช่าย
- มะระ
- คะน้า

และยังมีอีกหลายชนิดซึ่งทางร้านกำลังดำเนินการปลูกเพิ่มเติม ลูกค้าที่มาใช้บริการ สามารถเดินชมแปลงผักของเราได้ตลอดเวลา ซึ่งบริเวณแปลงผักตั้งอยู่บริเวณด้านในของร้านอาหารของเรา

ชนิดผักที่มีในแปลงปลูกของเรา

สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ
สวนผักเพื่อสุขภาพ